لینک های دسترسی

مسألۀ پایان دادن و تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه


مسألۀ پایان دادن و تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه، بحث های حقوقی را نیز برانگیخته و شماری از حقوق دانان به این نظر اند که در وضعیت کنونی، سرپرست ستره محکمه نیز صلاحیت تفسیر قانون اساسی راجع به تمدید مدت کاری ولسی جرگه را ندارد. عین الدین بهادری رئیس دارالأنشای اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان در زمینه صحبت نموده است که در اینجا آنرا دیده و شنیده میتوانید:

XS
SM
MD
LG