لینک های دسترسی

امکان تأخیر در آغاز کار شورای ملی جدید


امکان تأخیر در آغاز کار شورای ملی جدید

یک محکمۀ اختصاصی که برای تحقیقات تقلب انتخابات ایجاد گردیده از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا افتتاح شورای ملی جدید را برای حد اقل یک ماه دیگر به تعویق اندازد.

رئیس این محکمۀ پنج عضوی بروز چهارشنبه گفت این تعویق برای تحقیقات ادعا های تقلب در انتخابات ولسی جرگه 18 سپتمبر لازمی میباشد.

آقای کرزی تا بحال در مورد توافق یا عدم توافق با این پیشنهاد اظهار نظر ننموده، و توقع میرود که مراسم تحلیف شورای ملی جدید بروز یک شنبه آینده برگزار گردد.

نتایج نهائی 249 کرسی مجلس نمایندگان بخاطر مرور پنج هزار ادعای تقلب الی تاریخ اول ماه دسمبر اعلان نشده بود. آن ادعا ها شامل، دست کاری در روند رای دهی و تهدید رای دهندگان توسط جنگ سالاران بود.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تقریباً یک بر چهارم آرا را باطل اعلام نموده، و 24 کاندید برنده را فاقد شرایط اعلان نمود.

XS
SM
MD
LG