لینک های دسترسی

Breaking News

فشار بر بازنگری ستراتیژی جنگ افغانستان


فشار بر بازنگری ستراتیژی جنگ افغانستان

جیم والیس درمطلبی برای نشریۀ هفینگتن پُست نگاشته است که ۱۰ سال بعد از آغاز مأموریت نظامی در افغانستان، اکنون نحوۀ صحبت در آن مورد در حلقات سیاسی و تحلیلگران تغییر خورده است. اکنون تلاش از بین بردن اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز ختم گردید که از آن بحیث آلۀ توجیه جنگ استفاده میگردید.

نشریه نوشته است دلیل رسمی توجیه جنگ در افغانستان هر روز کاهش می یابد. تهدید القاعده در افغانستان هر روز کمتر میشود.

در ادامۀ مطلب هفینگتن پُست آمده است زمانیکه امریکاییان در میابند که فقط حدود ۱۰۰ جنگجوی القاعده در افغانستان باقی مانده است و بیش از صد هزار عسکر امریکایی در آن کشور مستقر شده، آنها شاکی میگردند.

در حالیکه مباحثات در امریکا روی کاهش کسر بودجه شدت اختیار میکند، همه باید درک کنند که مصرف سالانۀ ۱۰۰میلیارد دالر در جنگ افغانستان مداوم نیست. هر امریکایی باید این ارقام را بخاطر بسپارد: ۱۰۰ جنگجوی القاعده، ۱۰۰میلیارد دالر، و ۱۰۰ هزار عسکر امریکایی که توجیه آن منبعد قابل قبول نیست.

نویسنده از آخرین نظر پرسی نقل نموده که ۵۹ در صد امریکایی ها اکنون بدین معتقد شده اند که ایالات متحده مأموریت نظامی را در افغانستان تمام نموده، و اکنون قوای امریکایی باید دوباره از افغانستان بر گشتانده شوند. فشار کانگرس امریکا نیز بر حکومت در حال افزایش میباشد.

در مطلب هفینگتن پُست از پیشنهاد تازۀ عدۀ از اعضای کانگرس ایالات متحده ذکر شده که دموکرات ها و جمهوری خواهان، طالب خروج فوری و قابل ملاحظۀ عساکر امریکایی از افغانستان شده اند. به اساس این لایحۀ پیشنهادی، رئیس جمهور باید طرح و تقسیم اوقاتی را ترتیب نماید تا برای کانگرس واضح گردد در صورتیکه روند انتقال ظرف شش ماه تکمیل شود، حکومت امریکا چه مقدار پول را ذخیره خواهد کرد.

این عضو کانگرس ایالات متحده از تعهد رئیس جمهور اوباما مبنی بر آغاز روند خروج عساکر امریکایی انتقاد کرده است. جیم والیس نگاشته است درحالیکه رئیس جمهور میگوید خروج عساکر را در ماه جولای آغاز میکند، قوای نظامی در پشت پرده ها تلاش دارند تا خروج عساکر را به پائین ترین سطح آن انجام دهند.

XS
SM
MD
LG