لینک های دسترسی

Breaking News

مامورین افغان: افغانها در زندان های امریکایی شکنجه میشوند


مامورین افغان: افغانها در زندان های امریکایی شکنجه میشوند
مامورین افغان: افغانها در زندان های امریکایی شکنجه میشوند

هیئتی که برای بررسی زندان بگرام تعیین شده بود به روز شنبه نتایج بررسی ها را درباره چگونگی زندان بگرام و شرایط زندانیان اعلام کرد. این هیئت میگوید در دیداری که با زندانیان بگرام داشت، آنها ازسؤ برخورد، شکنجه، استعمال گاز از سوی نیروهای خارجی و عدم دسترسی به محاکم به عنوان بزرگ ترین مشکلات شان در این زندان صحبت کرده اند. پوهاند گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و رئیس این هیات بر واگذاری مسوولیت این زندان ها به نیروهای افغان تأکید کرد.

به اساس گزارش این هیئت، در حال حاضر بیش از سه هزار افغان در زندان های تحت نظارت امریکایی ها در افغانستان محبوس هستند.

XS
SM
MD
LG