لینک های دسترسی

مظاهرات خشونت بار در کابل


پولیس افغان برای متفرق ساختن صدها مظاهره کننده در شهر کابل فیر هوایی نمود که علیه امریکا مظاهرات را براه انداخته بودند. مظاهره کنندگان به روز چهار شنبه در حالی جادۀ عمومی را مسدود نمودند و شعار ضد امریکایی را سر می دادند که پولیس می کوشید اوضاع را تحت کنترول درآورد.

پولیس می گوید بعضی از مظاهره کنندگان بیرق طالبان را به اهتزاز در می آوردند. حد اقل پنج مامور پولیس و 10 مظاهره کننده در جریان تصادمات زخمی گردیدند. دو تن از مظاهره کننده بخاطر زخم های ناشی از گلوله باری به شفاخانه انتقال داده شدند.

مظاهره کنندگان بخاطر پلان فسخ شده یک کلیسای امریکائی در مورد سوختاندن قران کریم در نهمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ دست به تظاهرات زدند.

این رویداد که هفته گذشته فسخ گردید، منجر به خشم و عصبانیت به سطح بین المللی گردیده و باعث چندین مظاهرۀ بزرگ در افغانستان شد.

مظاهرات روز چهارشنبه فقط سه روز قبل از انتخابات ولسی چرگه صورت می گیرد که طالبان تعهد نموده اند تا آنرا مختل سازند.

XS
SM
MD
LG