لینک های دسترسی

عالمی بلخی: مهاجرین افغان از خارج افغانستان مهاجرت می کنند


سید حسین عالمی بلخی، وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان میگوید که اکثر مهاجرین افغان که به کشور های اروپایی مهاجرت میکنند، از خارج از افغانستان به این سفر مبادرت میورزند.

XS
SM
MD
LG