لینک های دسترسی

Breaking News

'پرداخت پول به برنامۀ آموزش پولیس محلی افغان را متوقف سازید'


'پرداخت پول به برنامۀ آموزش پولیس محلی افغان را متوقف سازید'

یک نهاد بین المللی در امور پناهندگان میگوید با تشدید تهاجم نظامی در افغانستان، شمار بیشتر افغان ها در وسط جنگ گیرمانده و طی دو سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار شهروند آن کشور مجبور به ترک خانه های شان گردیده اند.

این گروه مستقر در واشنگتن به روز سه شنبه با صدور گزارشی حکومت اوباما را ترغیب نموده است تا بیجا شدن بیشتر مردم را کاهش داده و اطمینان حاصل کند که حکومت افغانستان با آغاز روند خروج قوای امریکایی از آن کشور مسؤولیت های بیشتری را در این خصوص عهده دار گردد.

این نهاد بین المللی مهاجرین میگوید تنها از ماه جنوری سال روان به این سو ۹۱هزار افغان از قریه جات شان فرار نموده اند که بیشتر از دو چند رقم بیجا شدگان در عین فصل در سال گذشته میباشد.

این گروه دلیل عمدۀ بیجاشدگان ساکنین محلات را، عملیات قوای نظامی افغان و بین المللی علیه طالبان عنوان کرده است. در گزارش آمده است که حملات هوایی و عملیات های شب هنگام قوای بین المللی و عساکر افغان سبب گردیده است تا غیرنظامیان مجبرو به ترک منازل شان شوند.

در گزارش این سازمان از کانگرس ایالات متحده خواسته شده است تا پرداخت پول برای برنامۀ آموزش پولیس محلی افغان متوقف گردد. این گروه افزایش شمار سربازان آموزش نا یافتۀ پولیس محلی را تهدیدی علیه افراد غیر نظامی و ثبات در افغانستان معرفی نموده است.

XS
SM
MD
LG