لینک های دسترسی

نگرانی ملل متحد از فشار محتکرین بر پناهندگان افغان درپاکستان


نگرانی ملل متحد از فشار محتکرین بر پناهندگان افغان درپاکستان

اداره ملل متحد درامور پناهندگان می گوید مساله اشغال زمین به طور فزاینده یی یک زنگ خطر می شود. این اداره می گوید صدها هزار پناهنده افغان در ایالت خیبرپشتونخواه در شمال غرب پاکستان به دلیل سیلاب ها مجبور شدند مناطق مسکونی شان را ترک کنند.

ادرین ادواردس، سخنگوی اداره پناهندگان ملل متحد می گوید محتکرین بر بعضی پناهندگان افغان متاثر ازسیلاب فشار می آورند تا دوباره به زمین هایی که ترک کرده بودند، برنگردند. او می گوید محتکرین، افغانها را ترغیب می کند تا به کشورشان برگردند تا آنها بتوانند به این وسیله زمین اطراف پشاور را توسعه بخشند جاییکه تا اکنون با مسکونه های پناهندگان اشغال شده بود.

ادرین ادواردس، سخنگوی اداره پناهندگان ملل متحد می گوید "بسیاری از مسکونه های پناهندگان افغان در پاکستان طی سی سال گذشته بعد از تهاجم شوروی سابق تاسیس شدد که درآن زمان موجی از پناهندگان از سرحد عبور کردند. در آن وقت مسکونه ها غالبا سیار و در ساحات دور دست در حاشیه شهرها قرار داشت. طی گذشت زمان، این ساحات به طور فزاینده یی با رشد شهرهای اطراف آن، ارزشمند شدند."

پاکستان میزبان یک ملیون و هفتصد هزار پناهنده افغان است. این عده بزرگترین نفوس پناهندگان در جهان است. بیشتر از یک ملیون و پنجصد هزار تن ازآنان در ایالات سیلاب زده پاکستان زندگی می کنند.

اداره پناهندگان ملل متحد می گوید دهها روستای پناهندگان افغان از اثر سیلاب ها صدمه دیده و چندین روستا کاملا تخریب شده است . تنها در ایالت خیبرپشتونخواه قرار گزارش، بیشتر از 12 هزار سکنه در روستاهای پناهندگان با جاری شدن سیلاب ازبین رفته و 70 هزار بی سرپناه برجا گذاشته است.

ادواردس می گوید صمحتکرین ملاحظه فاجعه بشری را ندارند که واقع می شود. آنچه برای آنها مهم است حاصل کردن سودی هنگفت از توسعه مسکونه های با ارزش پناهندگان است.

سخنگوی اداره پناهندگان ملل متحد می گوید "این شرایطی خطرناک است. لازم است ما مطمئن شویم که مردم می توانند به سرعت ممکنه برگردند. ما از اطمینانی که به ما تا اکنون داده شده استقبال می کنیم، اما لازم است ما ببینیم که آنها عملی شده باشد. فکر می کنم ما قصد داریم این وضع را به دقت نظارت کنیم. ما با وضعی که با آن سروکار داریم همه می دانیم. این یک شرایط زودگذر و وضعی دشوار اجباری است."

ادواردس می گوید اداره پناهندگان ملل متحد از سوی مقامات فدرال پاکستان اطمینان حاصل نموده که تمام مردم متاثر ازسیلاب باید قادر به برگشت به خانه های شان برای اعمار مجدد باشند. این شامل پناهندگان افغان نیز می باشد.

او میگوید وزیر حکومت و صوبه سرحد و همچنین به ریاست کمیشنری برای پناهندگان افغان اطمینان داده شده که حق برگشت به محلات سکونت شان را دارند.

او می گوید حصول اطمینان ازاینکه پناهندگان افغانی که از اثر سیلاب ها بیجا شده و به خانه های شان برمی گردند، مهم است. او می گوید گام هایی باید برای اطمینان از آن برداشته شود که اقدامات محتکرین، منع شده است.

XS
SM
MD
LG