لینک های دسترسی

Breaking News

نبود امکانات آموزشی برای کودکان عودت کننده در ننگرهار


در دو ماه اخیر، بیش از چهار هزار خانواده افغان از پاکستان به ولایت ننگرهار عودت کرده و در آن ولایت مسکن گزین شده اند.

این عودت کنندگان می گویند که اطفال شان پس از آنکه وارد افغانستان شده اند، تا هنوز به مکتب دسترسی ندارند. آنان از حکومت افغانستان می خواهند تا هر چه زودتر برای کودکان شان تسهیلات آموزشی را مهیا سازد.

روکی، یکتن از عودت کنندگان است که حدود دو ماه پیش از منطقه هریپور پاکستان به ننگرهار آمد، ولی کودکان او هنوز هم به مکتب دسترسی ندارند.

روکی گفت: "سعی و تلاش خود را می کنم تا کودکانم را به مکتب بفرستم. اما این کار حکومت است تا ما را در این راستا کمک کند."

عودت کنندگان که از پاکستان برگشته اند، می گویند که سه پارچه های تبدیلی کودکان شان را از مکاتب پاکستانی به دست دارند تا آنان را شامل مکاتب در ننگرهار کنند، ولی هنوز قادر به این کار نشده اند.

برکت الله، از ولسوالی اچین ننگرهار که بیست سال را در منطقه مری پاکستان سپری کرده و اکنون به ننگرهار آمده است، از بی سرنوشتی فرزندان اش ابراز نگرانی می کند. برکت الله گفت: "اسناد صنف های پنج و شش کودکانم را دارم. پارچه (آنان را) هم با خود آوردیم اما بعضی از اسناد (مکاتب شان) در پاکستان مانده است. دولت باید با ما کمک کند که اطفال ما مکتب و مدرسه خود را ادامه داده و درس بخوانند."

اما ریاست معارف ننگرهار می گوید که رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان در اولویت کاری شان قرار دارد تا برای اطفال آنان زمینه های تعلیمی فراهم شود.

محمد آصف، مسوؤل مطبوعاتی ریاست معارف ننگرهار در مورد اقدامات آن ریاست گفت: "بسیاری عودت کنندگان به زور از پاکستان اخراج شدند و بناً بسیاری آنان نتوانسته اند اسنادی مبنی بر ادامه آموزش کودکان شان را با خود بیاورند... پس از پیشنهاد ریاست معارف ننگرهار، وزارت معارف هدایت داد تا کودکان عودت کنندگان برای مدت سه ماه به مکاتب آن ولایت جذب شوند."

آقای آصف افزود که عودت کنندگان در این سه ماه فرصت دارند تا اسناد مکاتب کودکان شان را از پاکستان به افغانستان انتقال دهند. او گفت که اگر عودت کنندگان این کار را نکنند، وزارت معارف افغانستان در مورد ادامه آموزش کودکان آنان در مکاتب کشور تصمیم دیگر خواهد گرفت.

این در حالیست که چندی پیش ریاست معارف ننگرهار ادعا کرده بود که برای کودکان ولسوالی های کوت و اچین ننگرهار مکاتب سیار را ایجاد می کند تا آنعده کودکان که در اثر حملات داعش بر مکاتب آن ولسوالی ها مجبور به ترک منازل شان شده اند، به آموزش شان ادامه داده بتوانند.

ولی تا هنوز ریاست معارف ننگرهار در این راستا کدام اقدام عملی نکرده است.

XS
SM
MD
LG