لینک های دسترسی

روسیه به افغانستان کمک میکند


کنفرانس مشترک در قصر کرملن مسکو

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی سفرش به روسیه، بروز جمعه با دیمتری مدویدیوف رئیس جمهور آن کشوردرمسکو ملاقات نمود. هردورهبربه تعقیب این ملاقات شان، در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی اشتراک ورزیدند.

رئیس جمهور مدویدیوف گفت، روسیه با افغانستان در بخش های تجارت و اقتصاد، همکاری اش را توسعه خواهد داد. وی همچنان وعده داد که کشورش بند برق نغلوراعصری خواهد ساخت و دربخش بازسازی سیلوی مرکزی کابل، دستگاه نایتروجن و تونل سالنگ، کمک و همکاری خواهد کرد.

وی همچنان تعهد نمود که تعداد متخصصین روسی را در تربیۀ اردو و پولیس ملی افغانستان افزایش بخشد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن سفرش از رئیس جمهور روسیه دعوت بعمل آورد تا در یک وقت مناسب، از افغانستان دیدار نماید که این دعوت از سوی آقای مدویدیوف پذیرفته شد.

در ادامۀ این کنفرانس، هردو رهبر، اعلامیۀ مشترک همکاری را نیز به امضأ رسانیدند.

آقای لطیف بهاند، اتشۀ نظامی سفارت افغانستان مقیم مسکو، در مصاحبه با رادیو آشنا گفت:

"رئیس جمهور کرزی همچنان بعد از ظهر روزجمعه با رئیس و اعضای اتاق های تجارت و صنایع و برخی از تجارروسیه در مقر اطاق های تجارت آنکشور ملاقات نمود".

XS
SM
MD
LG