لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده مکاتب به مثابه پایگاه نظامی توسط نیروهای افغان


مسولین معارف افغانستان در مورد استفاده مکاتب برای مقاصد نظامی توسط گروه های شورشی و نیروهای امنیتی افغان نگران اند، عملیکه به گفته ای آنان اطفال را در معرض خطر قرار میدهد و از تعلیم بازمیدارد.

کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف میگوید "بدبختانه حدود ٣٠ مکتب در مناطق مختلف افغانستان برای مقاصد نظامی توسط نیروهای امنیتی افغان و شورشیان استفاده میشود."

دیده بان حقوق بشر سال گذشته در یک گزارش گفته بود که مکاتب در افغانستان به طور فزاینده از سوی هر دو جناح درگیر، نیرو های امنیتی افغان و شورشیان تهدید میشود. این اداره از حکومت افغانستان خواست تا به استفاده از مکاتب برای اجرای عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی پایان بخشد.

در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده "تعلیم کودکان افغان نه تنها از سوی طالبان در معرض خطر است بلکه از سوی حکومت نیز با اشغال مکاتب در مخاطره قرار دارد. کودکان توسط نیروهای امنیتی که باید آنان را حفاظت کنند به خطر انداخته میشوند."

نیروهای محافظت کننده

مسولین وزارت دفاع افغانستان میگویند آنها از مکاتب منحیث پایگاه نظامی استفاده نمیکنند بلکه بخاطر حفاظت مکاتب از اشغال یا ویران کردن مکاتب توسط طالبان در آنجا حضور دارند.

محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت" زمانیکه مکاتب توسط دشمن استفاده شود، ما باید آنرا از حملات دشمن نجات دهیم و بخاطر راندن دشمن، بر آنان حمله کنیم."

مقامات محلی میگویند دو مکتب در بغلان مرکزی برای چندین ماه مسدود بودند. مسولین اضافه میکنند که سربازان افغان در جریان جنگ با طالبان از این مکاتب استفاده میکردند.

یک مقام معارف بغلان مرکزی که به دلایل امنیتی از افشای نامش خود داری کرد به صدای امریکا گفت" یک مکتب متوسطه در منطقه پشه یان از چندین ماه به اینسو به دلیل موجودیت پایگاه اردوی ملی در آن مسدود بود."

این مقام معارف افغانستان میگوید مدیران این مکاتب چندین نامه به مقامات اردو فرستاده و خواستار تخلیه مکاتب شده بودند، اما هیج پاسخ بدست نیاورده اند.

مردم محل میگویند سربازان افغان بخاطر مکث جنگ با طالبان در فصل زمستان اخیراً محل را ترک کرده اند.

مکاتب نیز در تعطیلات زمستانی است و معلمین آرزو دارند که در فصل بهار صنوف درسی دوباره آغاز گردد.

بخش معارف افغانستان در ١٥ سال اخیر پس از سرنگونی رژیم طالبان گامهای بزرگی را برداشته است.

میلیونها شاگرد به شمول دختران دوباره روانه مکاتب شده اند. اما گروه های مدافع حقوق بشر میگویند نهاد های تعلیمی به دلیل ادامه جنگ با تهدید های جدی مواجه اند.

دیده بان حقوق بشر میگوید" دهه دست آورد احیای سیستم تعلیمی افغانستان و افزایش تعلیم دختران تا زمانی به خطر مواجه است که مکاتب توسط شورشیان به خطر حملات مواجه باشد."

هزاران شاگرد در ولایت ننگرهار در مناطق تحت کنترول گروه داعش ، قادر به رفتن به مکاتب نیستند. به اساس آمار وزارت تعلیم و تربیه افغانستان سال گذشته حدود ٣٣ هزار شاگرد در ٥٨ مکتب در ولسوالی های آچین، هسکه مینه و کوت ولایت ننگرهار از نعمت تعلیم بی بهره ماندند.

XS
SM
MD
LG