لینک های دسترسی

Breaking News

ستره محکمۀ افغانستان سلب صلاحیت وزیران را تایید کرد – منبع


یک مقام حکومت افغانستان گفته است که ستره محکمۀ افغانستان در مورد موضوع سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه، تصمیم ولسی جرگه را تایید کرده است.

این منبع که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که ستره محکمه تایید یا رد صلاحیت وزیران را از صلاحیت ولسی جرگه خوانده است.

دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که تا کنون ستره محکمه رسماً فیصلۀ خود را در این مورد به ریاست جمهوری ابلاغ نکرده است.

آقای مینه پال به صدای امریکا گفت که پس از دریافت رسمی فیصلۀ ستره محکمه، ارگ در مورد ابراز نظر خواهد کرد.

ولسی جرگۀ افغانستان هفت وزیر کابینۀ آن کشور - خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر - را به خاطر ناتوانی در مصرف حد اقل ۷۰ درصد بودجۀ انکشافی سلب اعتماد کرد.

اما ریاست جمهوری افغانستان این اقدام ولسی جرگه را نپذیرفته و ضمن ارجاع آن به ستره محکمه از وزیران سلب صلاحیت شده خواست که تا فیصلۀ ستره محکمه به کار شان ادامه دهند.

XS
SM
MD
LG