لینک های دسترسی

تلویزیون

تحصن تکواندو کاران افغان دراعتراض به فساد و حق تلفی


شماری از تکواندوکاران با ادعای حق تلفی و فساد در نهاد های ورزشی ، در پارک زرنگارشهر کابل به نشانۀ اعتراض خیمه بر پا کرده و به تحصن نشسته اند. یک مقام فدراسیون میگوید ورزشکاران تکواندو به دلیل عدم توجه حکومت و فساد اداری نا امید شده اند.

XS
SM
MD
LG