لینک های دسترسی

قوای بحری ایالات متحده در هلمند می جنگند


قوای بحری ایالات متحده در هلمند می جنگند

انستیتوت مطالعات جنگ، در نشریه مطبوعاتی مؤرخ ششم جنوری ۲۰۱۱ خود گزارش نهائی را در دو بخش به نشر سپرده است:

مقابله با شورش در ولایت هلمند

پیشرفت و مشکلات باقی مانده در آن ولایت.

جف درسلر متخصص در امور افغانستان که این گزارش را تهیه نموده می گوید ولایت هلمند رسماً منبع اقتصادی شورش بود، ولی عساکر امریکا و ائتلاف با تصرف مجدد آن ساحه که تحت کنترول طالبان قرار داشت، در آنجا پیشرفت های قابل ملاحظۀ نمودند. وی می گوید از بین رفتن شبکۀ اقتصادی ثابت می نماید که مقابله با شورش در جنوب افغانستان می تواند مؤثر واقع گردد، و این در حالی است که پیشرفت متداوم هنوز مشهود نیست.

در این گزارش در مورد موضوعاتی عمده که برملا گردیده اشاره شده و همچنان پیشنهاداتی صورت گرفته است:

اول اینکه ولایت هلمند اولین ولایتِ است که قوای کافی را برای مقابله با شورشیان حاصل نموده است. سه سال قبل از آنکه قوای برتانیه در ۲۰۰۶ به آنجا برسد ، تا سال ۲۰۰۹ تعداد قوای لازمه در هلمند موجود نبود.

دوم، شورش در هلمند در هژده ماه گذشته کمتر شده است. نیرو های افغان و ائتلاف تقریباً تمام پایگاه های مصؤن شورشیان را در آنجا از بین برده اند، و شورشیان را یا از بین میبرند ، و یا دستگیر می نمایند، و همچنان جلو داخل شدن آنها در مراکز شهر و مناطق دریای هلمند را می گیرند.

به اساس ارزیابی اخیر روزنامه واشنگتن پوست و مراجع دیگر تعداد مردمی که در ولایت هلمند که می گویند امنیت بهتر گردیده از چهارده فیصد در دسمبر سال ۲۰۰۹ به ۶۷ فیصد در دسمبر سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

در گزارش آمده است ، با وجوداینکه در چندین سال گذشته گام های مؤثری در حکومتداری ولایتی و محلی برداشته شده است، بعضی از مشکلات جدی هنوز باقی مانده که این مشکلات شامل تشخیص و جلب و جذب افراد ملکی مستعد میباشد.

گزارش همچنان مشعر است که در ولایت هلمند مواد مخدر، ذخایر سلاح ، و موادی که برای ساختن بم استفاده میشود نیزضبط گردیده که بیانگر روابط همکاری روز افزون بین شورشیان و تجارت مواد مخدر می باشد

درنشریۀ خبری جنگ روی دهشت افگنی ، مطلبی در مورد کلینیک نظامی امریکا در ولایت بادغیس به نشر سپرده شده است.

از مدت پنج ماه به اینطرف یک تیم کوچک از داکتران قوای نظامی امریکا ، قابله ها و تکنیشن ها ، در قسمت نجات مریضان، بینائی و تکالیف دیگر برای مردم بالامرغاب ولایت بادغیس کار می کنند.

در مقایسه با مناطق دیگر افغانستان ، عساکر امریکائی و ایتالوی از این وادی حمایت نموده و برای اقوام پشتون، تاجک، و کوچی ها زمینه زندگی صلح آمیز را مساعد ساخته اند.

گزارش مشعر است ، با وجود آرامش نسبی ، عملیات جنگی در این ساحه در حالی جریان دارد که قوای ائتلاف ساحه امنیتی را توسعه می بخشد تا راه های عمده را باز نمایند و امنیت را در مناطق دور دست توسعه دهد.

دگرمن مارک متزلر از قوای هوائی امریکا می گوید زمانی که عساکر مجروح شوند برای تداوی به این کلنیک انتقال داده می شوند.

و زمانی که یک فرد ملکی محل مریض می شود و به تداوی لازمه دسترسی نمی داشته باشد، پرسونل طبی همین کلینیک به تداوی آنها می پردازند.

از ماه آگست سال ۲۰۱۰ تا کنون این کلینیک، سه عسکر ایتالوی، نه عسکر امریکائی، بیست ، هشت عسکر افغان و هفتاد فرد ملکی محل را تداوی نموده اند.

XS
SM
MD
LG