لینک های دسترسی

ملاقات زلمی رسول با منشی عمومی ملل متحد


ملاقات زلمی رسول با منشی عمومی ملل متحد

بان کی مون، سر منشی ملل متحد روی تعهد ملل متحد مبنی بر مساعدت در با ثبات سازی سیاسی و اقتصادی افغانستان تاکید نمود.

آقای بان بروز چهارشنبه در حاشیه جلسات مجمع عمومی ملل متحد با زلمی رسول، وزیر امور خارجه افغانستان دیدار نمود.

مذاکرات بیشتر روی موضوع انتخابات پارلمانی شنبه گذشته افغانستان متمرکز بود.

کمسیون سمع شکایات انتخابات میگوید تا بحال ۳۰۰۰ شکایت رسمی را در مورد دریافت داشته است. شکایات بیشتر در مورد پر شدن صندوق های آرا قبل از باز شدن مراکز، کمبود اوراق رای دهی، تقلب در نامنویسی و ارعاب میباشد.

آقای بان از بیشتر از ۴ ملیون نفریکه با وجود نگرانی های امنیتی در این انتخابات اشتراک ورزیدند، تقدیر نمود.

وی همچنان در مورد همکاری های دراز مدت افغانستان با شرکای بین المللی آن با آقای رسول صحبت نمود.

ناتو میگوید بیشتر از ۳۰۰ حادثه خشونت بار مرتبط به انتخابات را در سراسر افغانستان به ثبت رسانیده است. حکومت افغانستان میگوید این خشونت ها منجر به کشته شدن ۲۲ نفر گردید.

بیش از ۲۵۰۰ کاندید برای ۲۴۹ کرسی در ولسی جرگه به رقابت پرداختند.

توقع میرود نتایج نهایی، در آخر ماه اکتوبر اعلان شود.

XS
SM
MD
LG