لینک های دسترسی

افغانستان بزرگترین صادر کنندۀ پناهندگان به جهان


کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که افغانستان در صدر کشور هایی قرار دارد که بیشترین پناهنده را به خارج می فرستد.

ادارۀ امور پناهندگان ملل متحد با نشر گزارشی شمار پناهندگان افغان دو اعشاریه هفت میلیون نفر ذکر کرده است.

در گزارش UNHCR آمده است که حدود چهار بر پنج حصه از پناهندگان جهان به کشور های همجوار شان فرار می کنند. این اداره اضافه می کند که پاکستان میزبان یک اعشاریه هفت میلیون و ایران میزبان بیش از پنج صد هزار پناهندۀ خارجی است که بیشتر آن را افغان ها تشکیل می دهد.

در گزارش آمده است که در میان کشور های صنعتی، آلمان با داشتن بیش از هفتصد هزار پناهنده، بزرگترین کشور میزبان می باشد.

در عین حال، از افریقای جنوبی به عنوان بزرگترین کشور دریافت کننده درخواست های پناهندگی یاد شده است.

XS
SM
MD
LG