لینک های دسترسی

Breaking News

حمله بر کمشنری عالی ملل متحد در قندهار


حمله بر کمشنری عالی ملل متحد در قندهار

مامورین افغان می گویند که انفجار انتحاری ودرگیری مسلحانه به روز دو شنبه در نزدیکی یک موسسۀ غیر دولتی در قندهار به شمول چهار انتحار کننده، نُه کشته بر جا گذاشت. به گفتۀ مسوولین چهار تن دیگر در این رویداد زخمی شدند.

در این درگیری که پنج ساعت ادامه داشت، چهار بم گذار انتحاری دفتر کمیشنری عالی متحد در امور پناهندگان یا UNHCR را هدف حمله قرار دادند.

خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای امریکا از قول عبدالرزاق قوماندان امنیۀ ولایت قندهار خبر می دهد که در این رویداد چهار حمله کننده، چهار تن از محافظین دفتر UNHCR و یک پولیس کشته شدند.

قوماندان امنیه ولایت قندهار: "به دنبال انفجار موتر بم گذاری شده شورشیان مسلح در محل حادثه شتافته و کنترول یک کلنیک حیوانی را در دست گرفتند. مقامات افغان و شاهدان عینی می گویند که شورشیان با نیرو های امنیتی به تبادل آتش پرداختند."

محمد نعیم یک تن از شاهدان عینی به رسانه ها گفت:"من در خانۀ خود نشسته بودم که انفجار مهیبی در نزدیکی دفتر موسسۀ بین المللی خیریه و انکشاف یا IRD رخداد. صدای انفجار تمام کلکین ها خانۀ مرا شکستانده و اطفالم را از خواب بیدار کرد. من از کلکین خانۀ خود دیدم که دود و آتش از ساختمان دفتر به هوا بر می خاست. سپس پولیس به محل حادثه رسید و ساحه را مسدود کرد، زیرا گلوله باری جریان داشت، اما من در مورد شمار تلفات چیزی نمی دانم."

این بم گذاری در نزدیکی محوطه یی به وقوع می پیوندد که از آن چندین سازمان بین المللی به شمول ملل متحد استفاده می کنند.

طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته اند. یک سخنگوی طالبان گفته است که دفتر ملل متحد هدف حمله بود. با این حال مسؤولین محلی گفتند که موتر بم گذاری شده در بیرون ساختمان مؤسسۀ بین المللی امریکایی خیریه و انکشاف انفجار کرد.

در همین حال دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ضمن از کشته شدن سه کارمند و زخمی شدن دو عضو دیگر این نهاد در این رویداد خبر داده و با خانواده های قربانیان حادثه، ابراز همدردی کرد

XS
SM
MD
LG