لینک های دسترسی

اعزام مشاورین و مربیون تازۀ امریکایی به افغانستان


اعزام مشاورین و مربیون تازۀ امریکایی به افغانستان

وزارت دفاع ایالات متحده به روز چهارشنبه جزئیات تازۀ پلان خویش در مورد انتقال از ماموریت محاربوی به آموزشی و مشورتی به نیروهای افغان را به نشر رسانید.

اردوی ایالات متحده پنج لوای مستقر در ایالات متحده و برعلاوه یک ارگان نیروهای احتیاط را مشخص ساخت تا در میان ماه های اپریل و اگست از محارب به غیر محارب تغیر شکل داده برای ایجاد و ثبات نیروهای افغان به آن کشور اعزام گردد.

اردوی ایالات متحده این اقدام را بعد از 10 سال جنگ در افغانستان، یک ماموریت جدید نامید. هر لوا با کمتر از نصف پرسونل که متشکل از سربازان، افسران ، خور ضابطان بلند رتبه و احتمالاً مامورین غیر نظامی وزارت دفاع است به آن کشور اعزام خواهند شد. بعد از رسیدن به افغانستان ، آنها در تیم های 18 نفری منقسم شده و نقش مشورتی و آموزشی را ایفا خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG