لینک های دسترسی

مخالفت ها روی موضوع افغانستان در امریکا


با قرار گرفتن افغانستان در صدر اخبار سیاسی جهان، کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوریخواه، در جریان مبارزات انتخاباتی میان حزبی از طرز اداره جنگ توسط رئیس جمهور اوباما انتقاد میکنند ولی خود برای ارائه تغیرستراتیژی چیزی برای گفتن ندارند.

مت رامنی که در صدر این کاندیدان قرار دارد میگوید که اوباما، در رهبری این جنگ بازنده است و او نباید تاریخ معینی را برای ختم جنگ، تعین میکرد، اما رامنی نمی گوید که وی با پلان اوباما برای ختم جنگ در سال ۲۰۱۴، چگونه برخورد خواهد کرد.

ریک سنتورم، و نیوت گینگریج، رقبای رامنی نیز در مورد اینکه آیا ایالات متحده در افغانستان باقی بماند و خیر، اظهار نظر نکرده اند.

XS
SM
MD
LG