لینک های دسترسی

استعفای نمایندۀ برتانیه در افغانستان


استعفای نمایندۀ برتانیه در افغانستان

وزارت خارجه برتانیه می گوید نمایندۀ خاص آن کشور به افغانستان و پاکستان استعفا داده است.

وزارت خارجه برتانیه به روز چهارشنبه طی بیانیه اعلام نمود شیرارد کوپر کولز، نمایندۀ خاص آنکشور در پاکستان و افغانستان بصورت فوری استعفا می دهد.

کوپر کولز در ماه جون به تعقیب گزارش های مبنی بر ایجاد کشیدگی بین مقامات ناتو و امریکا در مورد پالیسی افغانستان از وظیفه خویش تعطیل گرفته بود.

ویلیم هیگ، وزیر خارجه برتانیه طی بیاینه از خدمات کوپر ستایش نمود، ولی در مورد موجودیت کدام اختلافی چیزی نگفت.

هیگ گفت کرن پیرسی، دپلومات برتانوی که در حال حاضر منحیث مامور وزارت خارجۀ برتانیه در امور افغانستان و آسیای جنوبی ایفای وظیفه می نماید، جانشین وی خواهد شد.

در عین زمان ناتو به روز چهارشنبه گزارش داد که در جریان برخورد با شورشیان یک عسکر در جنوب افغانستان کشته شد.

در مورد هویت این عسکر معلوماتی ارائه نگردیده است.

از سوی دیگر، مقامات افغان می گویند به علت نگرانی های امنیتی تعداد بیشتر مراکز رای دهی برای انتخابات مجوزۀ ولسی جرگه مسدود خواهد گردید.

مقامات کمسیون انتخابات می گویند در ولایت ننگرهار ، همسرحد با پاکستان، هشتاد و یک مرکز رای دهی مسدود خواهد بود.

مقامات قبلاً اعلان نمودند که اضافه تر از 900 مرکز رای دهی دیگر در شرق و جنوب افغانستان بتاریخ 18 ماه سپتمبر مسدود خواهند بود.

کمسیون انتخابات در ابتدا اعلان نمود که اضافه تر از شش هزار و هشتصد مرکز رای دهی باز خواهد بود.

طالبان تعهد نموده اند که انتخابات را اخلال نمایند و افغان ها را هشدار میدهند تا در رای دهی سهم نگیرند.

در یک خبر جداگانه، قوای امنیتی افغان به روز چهارشنبه جمع از حاضرین را عقب راندند که می خواستند معاشات خود را از یکی از نمایندگی های کابل بانک بدست آورند.

پولیس ریاست امنیت ملی زمانی در تأمین امنیت به مشکل مواجه گردید که صدها نفر می خواستند پول خود را از یگانه نمایندگی کابل بانک بکشند که بروی مراجعین باز بود.

مشتریان خشمگین گفتند که آنها می خواستند قبل از رخصتی عید پول خود را از بانک بدست آورند.

بحرانات در کابل بانک هفته گذشته پس از آن آغاز گردید که مطبوعات امریکا گزارش داد که از رئیس و آمر اجرائیوی بانک بخاطر اداره نادرست پول های بانک و مصرف آن در راه های پر خطر خرید منازل مجلل مجبور به استعفا گردیدند.

XS
SM
MD
LG