لینک های دسترسی

ادامۀ خشونت ها در جنوب افغانستان


ادامۀ خشونت ها در جنوب افغانستان

باوجود تقاضای ناتو در افغانستان تا حکومت این کشور شرکت های امنیتی خصوصی را منحل نسازد، کابل تأکید میکند که برای انجام چنین کاری مصمم میباشد.

یک اعلامیۀ ریاست جمهوری افغانستان میرساند که رییس جمهور افغانستان تصمیم گرفته تا به استثنای شرکت هایی که امنیت محل بودباش دیپلومات ها و پایگاه های نظامی نیرو های بین المللی را تامین می کنند ؛تمامی شرکت های خصوصی را با جدیت کامل منحل سازد.

در یک خبر دیگر، باشندگان شهر قندهار روز یکشنبه بعد از حملات مهلک روز گذشته پاکسازی شهر را آغاز نمودند.

عساکر ناتو و افغان در آن منطقه تعبیه شده اند تا از وقوع حملات جلوگیری نمایند.

پولیس قندهار طی ماه های اخیر هدف حملات متعدد قرار گرفته است.

به ادامۀ خشونت ها در آن کشور، ناتو اعلام نمود که دو عسکر آن بروز شنبه در جنوب و شمال افغانستان هلاک شده اند.

همچنان ناتو بروز شنبه اعلام نمود که پنج شورشی را در شرق افغانستان هلاک ساخته است. در مناطق دیگر، قوای ایتلاف و افغان چندین شورشی را در عملیات شبهنگام دستگیر نموده اند.

XS
SM
MD
LG