لینک های دسترسی

هلاکت غیر نظامیان به اثر انفجار در جنوب افغانستان


هلاکت غیر نظامیان به اثر انفجار در جنوب افغانستان

انفجار یک ماین در ولایت هلمند به روز یکشنبه پنج تن را هلاک نمود.

سخنگوی ولایت هلمند به خبرنگاران گفت درین انفجار هفت تن از غیرنظامیان، به شمول دو طفل، زخمی گردیدند که جهت درمان به شفاخانۀ بُست در شهر لشکرگاه رسانیده شدند.

اقارب قربانیان این انفجار در شفاخانه جمع شده تا اجساد عزیزان شان را به تسلیم شوند.

از سوی دیگر، وزارت داخلۀ افغانستان میگوید، روند ایجاد پولیس محلی در هشت ولسوالی ولایات آنکشور، به سرعت به پیش میرود و شاید در مرحلۀ دوم، جلب و جذب این نوع پولیس در نه ولسوالی دیگر نیز آغاز یابد.

وی افزود که روند تشکیل و جلب و جذب پولیس محلی، فعلاً در ولسوالی های خاص ارزگان و گیزاب ولایت ارزگان، ولسوالی ارغنداب قندهار، ولسوالی شیندند هرات، ولسوالی پُشت رود فراه، و ولسوالی های جاجی، دند و برمل ولایت پکتیا جریان دارد.

وی افزود که تا حال در فراسوی این روند، هیچ اخلالی پیدا نشده و افغانستان را در تشکیل این قوا، ایالات متحده کمک مینماید.

XS
SM
MD
LG