لینک های دسترسی

مولن: "مردم افغانستان حس نموده اند که امنیت تأمین خواهد شد"


مولن: "مردم افغانستان حس نموده اند که امنیت تأمین خواهد شد"

مایک مولن لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در پاسخ به سوال در مورد پیشرفت ها در افغانستان و پیام این پیشرفت ها به صدای امریکا گفت :

"آنچه اتفاق افتاده است و من شاهد آن در ارغنداب، ژیری و پنجوایی بودم، اینست که آنجا پناه گاه امن طالبان بود، ولی دیگر چنین نیست.پس درک من و آنچه من در مارجه و هلمند مشاهده نموده ام، اینست که مردم افغانستان حس نموده اند، که امنیت تأمین خواهد شد. در حقیقت پایه های حکومتداری در محل غرس شده و حکومتداری آغاز شده است. این حکومتداری میتواند به دستیابی به مواد و خدماتی منتج گردید که به دسترس مردم قرار میگیرد. این بخش شکننده و حساس است و ما میدانیم که باید آنرا پایدار نگهداریم. زمستان زمان مشکل خواهد بود. ما میدانیم که در آن منطقه زمستان، طاقت فرسا نیست و فکر میکنیم که در طول زمستان، جنگ به نحوی ادامه خواهد داشت وما فکر میکنیم سال که پیش رو داریم سال بسیار مشکلی خواهد بود".

آقای مولن در مورد وضعیت مردم در منطقه چنین اظهار نظر نمود: "بازار مارجه به مرکز این شهرک تبدیل شده است. مردم بیشتر از هفته های گذشته فعال شده اند، در حالیکه این تحرک یکسال قبل، اصلاً وجود نداشت. من مشاهده نمودم که افغانها از طرق مختلف کمک ومعاونت میکنند که این امردرگذشته وجود نداشت.آنها بطور واضح ازاین واقعیت که منطقه مصئون است، تشویق شده اند. در حقیقت در سرتاسر هلمند در یگانه محلی که واقعأ جنگ های شدید ادامه دارد ، ولسوالی سنگین است. ودر آن منطقه جنگ های شدید و مشکل ادامه دارد".

وی در رابطه به راه حل این معضله گفت: "راه حل اینست که بزرگان بگویند " دیگر بس است" و اختیار زندگی شانرا و قریه شانرا دوباره بدست بیآورند و این پیام را بفرستند که ما دیگر با طالبان یکجا نیستیم و به آنها پناه نمیدهیم".

آقای مولن در مورد برگشت طالبان و نگهداری منطقه توسط قوای امریکائی به صدای امریکا گفت: "گرچه ما باید برای کمترین زمان آنجا بمانیم، اما ،ما، یعنی قوای ائتلاف و نیرو های افغان مجبور هستیم برای مدت طولانی در آن مناطق باقی بمانیم تا از ورود دوبارۀ طالبان جلوگیری نبوده باشیم.مهم تر از همه انکشاف و ایجاد نیروهای امنیتی است تا آنها تضمین جلوگیری از چنین اتفاق را نمایند. هم زمان با ایجاد شغل، اقتصاد زراعتی به سیستمی که ورود تولیدات زراعتی به بازار را ممکن سازد و ایجاد توانایی هایی که بتواند این پیشرفت ها را بگونۀ متداوم نگهدارد.ازهمین لحاظ است که سال ۲۰۱۴ را در محراق توجه قرار داده ایم".

خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشروط به وضعیت در منطقه است، قوماندان امریکائی در پاسخ به سوال که این شرایط چه خواهد بود گفت : "جو بایدن معاون رئیس جمهور درین اواخر در کابل بود و در مورد تعهدات طویل المدت ایالات متحده به مردم و حکومت افغانستان صحبت نمود و ما در پی آنیم. ما طرق انتقال امنیتی را در سال ۲۰۱۴ تحت مطالعه قرار داده ایم و اکنون واقعأ برآن تمرکز داریم. ما تا هنوز بصورت کامل نمیدانیم چگونه آنرا انجام خواهیم داد، بجز اینکه با ۴۹ شریک قوای ائتلاف، متعهد به نگهداری نیروهای محاربوی درافغانستان هستیم تا تضمین نماییم که افغانستان مانند گذشته دو باره به یک پناه گاه امن شورشیان مبدل نگردد".

XS
SM
MD
LG