لینک های دسترسی

دست اوردهای زنان افغانستان در ١٣ سال گذشته


در یک دهۀ گذشته، تعداد زیادی از زنان افغان توانستند، از خدمات نظامی گرفته تا سیاست، و از تجارت گرفته تا هنر، در بیشترین عرصه ها تبارز کنند و از خود شایستگی نشان دهند. امروز خانم نظیفه ذکی عضؤ کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه مهمان برنامه تلویزیون آشنا است، که به نمایندگی از افغانستان، در یک گروه بازدید کنندۀ پوهنتون دفاعی ایالات متحده، به واشنگتن آمده اند.

XS
SM
MD
LG