لینک های دسترسی

Breaking News

آیا محبس محل آموزش است؟


آیا محبس محل آموزش است؟

شماری از محبوسین زن درولایت هرات میگویند در دوران محكومیت خود مهارت هایی چون سواد و حرفه های دستی را می آموزند.

مسؤولین محبس مركزی هرات نیز میگویند که 70 فیصد از محبوسین این ولایت پس از آزادی، توانایی اشتغال و کسب در آمد را دارند.

در جامعه سنتی افغانستان، از محبس و محیط آن تصوری نادرستی وجود دارد و همه، محیط محبس را تیره و منفی میپندارند.

با این بینش منفی، تنها زنان محبوس هستند که بیشترین قربانی را متحمل میشوند.

اما در یكی دوسال اخیر تعداد زیادی از محابس افغانستان دست به ابتکارات جالب زده اند تا این باور غلط را از بین ببرند و این مكان ها را به یک آموزشگاه تبدیل كنند.

مسوولین محبس هرات میگویند، حرفه آموزی و كسب سواد برای زندانیان در اولویت كاری آنان قرار دارد.

زمانی كه وارد بخش زنان محبس هرات میشوید، این واقعیت ها را به چشم میبینید.

عبدالمجید صادقی رییس محابس هرات میگوید، محبس مركزی هرات بیشتر به یک مكتب شباهت دارد كه در حال حاضر 70 فیصد از محبوسین آن مشغول آموزش فن و حرفه هستند و پس از آزادی، میتوانند بعنوان فردی توانا به جامعه بازگشته و زنده گی كنند.

صادقی می افزاید که آنها در محبس هرات مهارتهایی چون قالین بافی، خیاطی، فلزكاری و خدمات طبی را به محبوسین آموزش میدهند.

در حال حاضر بیش از 3000 هزار تن در تمام محابس ولایت هرات زندانی هستند كه نزدیك به 150 تن آنها را زنان تشكیل میدهند.

XS
SM
MD
LG