لینک های دسترسی

مهرالله: هنوز درس میخوانم و مکتب میروم


مهرالله، در زمره شمار زیادی از کودکانی قرار دارد که برای تمویل خانواده خود مجبور به کار کردن در بیرون از خانه هستند. او سیزده ساله است و با رنگ کردن بوت های عابرین، برای تمویل خانواده خود کوشش میکند

XS
SM
MD
LG