لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان، شانزده سال پس از وقوع حملات یازدهم سپتمبر


با گذشت ۱۶ سال از تهاجم نظامی امریکا بر افغانستان، قوای امریکایی اکنون در آن کشور، بیشتر از طیاره های بی سرنشین کار میگیرد

شانزده سال پس از حمله یازده سبتامبر، آن حمله پای ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی را برای مبارزه با دهشت افگنان، به ویژه شبکۀ القاعده در افغانستان کشاند

گر چه هنوز فعالیت القاعده در افغانستان کاملاً ریشه کن نشده، اما بیست گروه دیگر دهشت افگن امنیت افغانستان و جهان را از آن جا تهدید می کنند. حکومت افغانستان همواره بر مبارزه جدی در برابر آن گروه ها تاکید کرده است .

حکومت افغانستان می گوید که از آغاز حمله یازدهم سپتامبر تا کنون، ماهیت جنگ دهشت افگنان تغییر کرده و باید جامعه جهانی در برابر این پدیده، مبارزۀ مسوولانه انجام دهد. ریاست جمهوری أفغانستان، دهشت افگنی را تهدید جهانی میخواند.

از سویی هم، عبدالله عبدالله رئیس اجراییۀ حکومت وحدت ملی، با بازماندگان قربانیان رویداد یازدهم سپتامبر در امریکا ابراز همدردی کرده و بار دیگر از استراتیژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان، استقبال کرد.

با اینهم، آقای عبدالله گفت آن جنبه های استراتیژی جدید ایالات متحده که بالای مردم و اوضاع افغانستان اثر گذار است، باید روشن ساخته شود.

هنوز هم در کنار نزدیک به ۹۰۰۰ سرباز امریکایی، نیروهای امنیتی افغانستان سرگرم نبرد با شورشیان مسلح و دهشت افگنان اند. باور بر این است با وجود این همه نیرو، حتی امنیت نسبی هم در افغانستان تامین نشده است .

هرچند افغانستان امروزی با افغانستان شانزده سال پیش قابل مقایسه نیست و پیشرفت های چشمگیری در بخش های ساخت و ساز، دیموکراسی، و رسانه ها به میان آمده، اما نهادینه شدن حکومتداری خوب در أفغانستان، که یکی از اهداف جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا است، تا کنون صورت نگرفته و نگرانی هایی را بار آورده است.

افزون بر مسایل امنیتی - فساد اداری، مواد مخدر، فقر، و بی کاری از مشکلات دیگری است که با توجه به حضور جامعه جهانی در یک و نیم دهه پسین در أفغانستان، بیش تر از پیش افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG