لینک های دسترسی

کیهان: پدرم مزدورکار است، رهایش سازید


اقارب ٣١ مسافر ربوده شدۀ هزاره میگویند تا کنون معلوم نیست که عزیزان شان را کی ها اختطاف کرده اند. اسماعیل کیهان، جوانی که پدرش در جملۀ این ٣١ مسافر بوده، میگوید که حکومت برای رهایی مسافران اسیر، باید از نیرو های خارجی طلب کمک کند. مصاحبۀ کامل با کیهان را در اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG