لینک های دسترسی

توزیع صدها تن مواد زراعتی به دهاقین ننگرهار


توزیع صدها تن مواد زراعتی به دهاقین ننگرهار

مسوولان اداره زراعت و مالدارى ننگرهار ميگويند غرض تقويت دهاقين در عرصه کشت فصلی شان صدها تن مواد زراعتى را به دهاقين اين ولايت توزيع مينمايند.

محمد حسين صافى رئيس اداره ياد شده ميگويد توزيع بيش از ٦٠٠ تن گندم و بيش از ١٠٠٠تن مواد کيمياوى را آغاز نموده اند.

وى همچنان علاوه کرد بيش از ١٥٠٠ تن مواد خوراکه مواشى را نيز به دهاقين توزيع مينمايند.

به همکارى اداره زراعت ملل متحد(اِی اِف او) ما ٦٠٠ تن تخم اصلاح شده در يازده ولسوالى ننگرهار و ١٨٠٠تن مواد کيمياوى را به دهاقين ننگرهار توزيع نموديم.

همچنان ١٦٠٠تن مواد غذايي براى مواشى دهاقين نيز توزيع نموده ايم،

رئيس زراعت ننگرهار مى افزايد مواد توزيع شده بر افزايش حاصلات فصل و افزايش توليد و نگهدارى مال نيز تاثير گذار است.

وى ميگويد مساعدتهایی که در فصل زمستان به دهاقين منطقه صورت مى گيرد باعث بلند رفتن ميزان حاصلات در ننگرهار ميشود.

حسين صافى علاوه کرد که در ننگرهار شمار زيادى از کوچی هایی که مصروف کشت و کار هستند نيز از کمکهاى شان بهره مند می شوند و ٦٠٠ تن از مواد يادشده به کوچی ها نيز کمک خواهد شد.

رئيس اداره زراعت ننگرهار ميگويد بيشتر تلاش مى ورزند که دامنه کمکهايشان را به ولسوالی هاى دور دست وسعت دهند.

دهاقين ميگويند همچو کمکها باعث ترغيب شان ميشود وهيچ گاه مجبور به کشت کوکنار نخواهند شد.

XS
SM
MD
LG