لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش مرض ایدز در بین مردان افغانستان


عامل عمدۀ سرایت اچ آی وی در افغانستان، سوزن های آلوده به این ویروس نزد معتادان است

وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش ایدز در میان مردان در این کشور نگرانی می کند. به گفتۀ مسئولان صحی، آمار سال ۲۰۱۵ نشان می دهد که بیماری ایدز در مقایسه با سال ۱۹۸۹، میان مردان افغانستان افزایش یافته است.

وزات صحت عامه، دلیل افزایش این بیماری را مهاجرت ها، استفاده مواد مخدر، پایین بودن آگاهی، و ناداری می داند .

ایدز بیماری کشنده و ساری ایست که بر بنیاد آمار، ۲۰۸۶ تن در افغانستان به این آن دچار شده اند. از این میان ۸۳ در صد در میان مردان و ۱۷ درصد در میان زنان گزارش شده است اما ۶۶ کودک مبتلا به این مرض نیز در افغانستان تشخیص شده اند.

از روز جهانی مبارزه با ایدز بزرگداشت میشود ، وزارت صحت عامه این کشور می گوید که این بیماری درمیان مردان از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۱۵ هشت درصد افزایش یافته است.

اما آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که ۶۷۰۰ تن در فغانستان به بیماری ایدز دچار اند.

بسیاری ها در افغانستان در نتیجه پیچکاری درهنگام استفاده مواد مخدر به بیماری ایدز دچار شده اند. کسانی که به اچ آی وی یا ویروس عامل ایدز آلوده اند، از مردم و مسوولان می خواهند به آنان توجه کنند.

نخستین واقعۀ ایدز در افغانستان، در سال ۱۹۸۹ در بانک خون شناسایی شد .

XS
SM
MD
LG