لینک های دسترسی

ظرفیت قوای هوایی افغانستان از دید یک جنرال افغان


حکومت افغانستان احیأی دوبارۀ نیرو های هوایی را، با طیاره های جدید کمک شده، گام ارزشمندی میخواند. ظرفیت کنونی قوای هوایی افغانستان تا چه حد قناعت بخش است و چه نیاز های دیگری در این بخش محسوس است؟ از جنرال محمد صدیق ساهل، کارشناس نظامی بشنوید:

XS
SM
MD
LG