لینک های دسترسی

دلیل شکنند بودن دست آورد های مبارزه با فساد، چیست؟


گزارش تازۀ کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان حاکیست که مبارزه با فساد، در اولویت های کاری حکومت وحدت ملی قرار ندارد. عبدالعزیز آریایی، یک مسئول این کمیته، یافته های شان را با تلویزیون آشنا چنین شریک ساخت:

XS
SM
MD
LG