لینک های دسترسی

Breaking News

گشایش نمایشگاه آثار تاریخی و هنری دورۀ مغول ها در کابل


برای نخستین بار، نسخه های دیجیتلی بیش از هفتاد اثر هنری دوران مغل های هرات و کابل، که از قرن شانزدهم میلادی بـدینسو از افغانستان بیرون کشیده شده بودند، در کابل به نمایش گذاشته شدند.

داکتر مایکل بیری، افغانستان شناس مشهور که این آثـار را از ده ها موزیم جهان، گـردهم آورده است، میگـوید او خواسته این خاطره را نزد جهانیان زنده نگهدارد که افغانستان مهد اکثر تمدن های بزرگ بوده است.

آقای بیری، سه سال تمام موزیم های ترکیه، فرانسه، انگستان، جرمنی، اتریش، پرتگال، مصر، کویت، امریکا، کانادا و شرق میانه را زیرو رو کرد تـا آنچه که افتخار افغانها گفته میشود، را به کشور شان بازگرداند.

آثار یاد شده را او اکنون در نمایشگاهی تحت عنوان "کابل، مهد امپـراتوری مغل در عصر بابر شاه" به نمایش گذاشته است. این آثار بازتاب دهندۀ هنر دورۀ مغل های کـابل و هرات بوده که از قرن شانـزدهم بدینسو، از افغانستان بیرون کشیده شده بودند و بیشتر شان به نام کشور های دیگر ثبت شده اند.

شاروالی کابل هم به پاس خدمات مایکل بیری، از این آثـار و نحوۀ تحقیق آقـای بیری، فلم مستند می سازد.

نمایشگاه "کابل، مهد امپـراتوری مغول در عصر بابر شاه" در باغ بابر شهر کابل ـ جایی که ظهیر الدین بابر شاه، بنیانگذار امپراتوری مغل دفن است ـ برای سه ماه با همکاری شاروالی کابل، انستیتوت امریکابـرای مطالعات افغانستان و سفارت های فرانسه و امریکا در افغانستان بـرگذار شده است.

XS
SM
MD
LG