لینک های دسترسی

Breaking News

دیدار غنی با ترنبل و تعهد مالی آسترالیا به افغانستان


محمد اشرف غنی، رئیس جمهور أفغانستان، امروز در شهر کانبیرا با ملکم ترنبل صدراعظم آسترالیا دیدار کرد که در آن آقای ترنبل وعدۀ ۳۲۰ میلیون دالر کمک به أفغانستان را داد. افزون بر این، آقای غنی در سفر سه روزه اش به آسترالیا میکوشد که تعهد ان کشور را در بخش استخراج معادن افغانستان نیز بدست آرد.

دیدار دو رهبر، امروزروی همکاری و مشارکت جهانی و تفاهم منطقوی در مبارزه علیه دهشت افگنی متمرکز بود.

رئیس جمهور غنی هنگام دیدارش با صدراعظم آسترالیا، ضمن سپاسگزاری گفت: "آنچه ما را با هم نزدیک می سازد ارزش های مشترک ما است. أفغانستان متعهد است تا بر أساس قانون اساسی پیش رود که اطمینان حاصل کنیم که قانون تطبیق میشود.

در همین حال صدراعظم آسترالیا موقف رئیس جمهور غنی را در دفاع از آزادی و مبارزه با دهشت افگنی مورد ستایش قرار داد. او خطاب به رئیس جمهور غنی گفت که: "مصمم بودن شما در دفاع از آزادی برای شکست دهشت افگنی را تقدیر میکنیم و به حمایت خود ادامه میدهیم."

آسترالیا متحد جدی ایالات متحده در جنگ های افغانستان و عراق بوده، حدود ۳۰۰ منسوب سکتور دفاعی در کابل دارد که نیرو های ناتو را در حمایت ازحکومت أفغانستان کمک می کند.

آسترالیا در أواخر سال گذشته گفت که عساکر خود را حد اقل تا سال ۲۰۲۰ در أفغانستان نگهمیدارد.

از جانب دیگر گروهی از مهاجرین افغان مقیم استرالیا، دست به اعتراض زده و از استرالیا خواهان فشار بر حکومت افغانستان برای "انکشاف متعادل و شفافیت در امور حکومتداری" شدند. داوود ناجی یکی از سازماندهندگان این مظاهره و یک سرکردۀ جنبش روشنایی به خبرنگاران گفت که از حکومت آسترالیا میخواهد تا بر حکومت أفغانستان برای "پاسخگویی، شفافیت، و انکشاف متعادل" فشار وارد کند.

برخی از مظاهره کنندگان شعار هایی را حمل میکردند که در آن به رئیس جمهور غنی، "تروریست" خطاب شده بود.

XS
SM
MD
LG