لینک های دسترسی

Breaking News

دهمین دور کاوشگری های باستانشناسی پروفیسر زمریالی طرزی در بامیان آغاز شد


دهمین دور کاوشگری های باستانشناسی پروفیسر زمریالی طرزی در بامیان آغاز شد

دهمین دور کاوشگری های پروفیسر زمریالی طرزی، باستان شناس افغان، با سه همکار فرانسویش دربامیان آغاز شد.

حمزه یوسفی، نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، که بر کاوشگری های تیم باستانشناسی پروفیسر طرزی نظارت دارد در این مورد به رادیو آشنای صدای امریکا گفت "آقای طرزی باستان شناس افغان، با سه تن ازباستان شناسان فرانسه و ٦۰ تن از کارگران - که از مردم محل می باشند - در ساحه بین بودای صلصال وشهمامه مصروف حفاری هستند و تا هنوز نتیجه کار این تیم دست یابی به چند معبد دوره بودایی، مجسمه های کوچک، یک تا پانزده متره و چند سر مجسمه بوده اما تا هنوز موفق به کشف بودای خوابیده ٣۰۰ متره نشده اند."

پروفیسر طرزی می گوید درمدت ده سال کاوشگریش امیدوار بود تا بودای خوابیده ٣۰۰ متره ی که هیوانت سانگ، زایر چینی، درسفرنامه اش به ولایت بامیان ذکر کرده است را کشف نماید، اما تا هنوز موفق به کشف آن نشده است.

وی دراین مورد می گوید "حفاری هایی را که طی این مدت انجام دادیم چندین استوپه ی دوره ی بودایی را کشف کردیم، یک مجسمه ی ١۵ متره را و هنوزهم امیدواریم که امسال یا در سالهای آینده مجسمه ی خوابیده ٣۰۰ متره را از زیر خاک با تیم همکارم کشف نمایم."

درهمین حال، حمزه یوسفی، نماینده ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان، علاوه نموده می گوید "کاوشگری های که طی این مدت توسط آقای طرزی صورت گرفته نتیجه خوب داشته است، اما صد در صد مطمئن نیستیم که مجسمه خوابیده ٣۰۰ متره دراین ساحه کشف خواهد شد یا نه، هنوزمعلوم نیست.

آقای طرزی همه ساله درفصل تابستان، با سه تن ازباستانشناسان فرانسوی دربامیان می آیند تا بودای خوابیده ی ٣۰۰ متره را که هیوانت سانگ، زایر چینی درکتاب خاطراتش نوشته است کشف نمایند، اما تا هنوز موفق به کشف آن نگردیده اند.

XS
SM
MD
LG