لینک های دسترسی

پرداخت صرفیه برق ازطریق تیلیفون


شرکت برشنا افغانستان
شرکت برشنا در افغانستان، امروز برنامۀ تادیۀ صرفیه های برق از طریق موبایل را با یک شرکت خصوصی مخابراتی، رسماً اعلان کرد.

مقامات شرکت برشنا گفتند که پس ازین، بل های برق مستقیماً از راه تلیفون موبایل تادیه خواهد شد و این سهولت اکنون تنها به مشتریان شرکت برشنا در کابل مهیا میباشد. عبدالرزاق صمدی، رئیس شرکت برشنا امروز به خبرنگاران گفت که آنها این برنامه را به گونۀ آزمایشی با توزیع سیمکارت های شرکت مخابراتی اتصالات به صد هزار مشتری در کابل، آغاز میکنند که در صورت کامیاب شدن، دامنۀ این برنامه به شهر های هرات، کندهار و مزار شریف نیز گسترش خواهد یافت.

البته این برنامۀ تحویل صرفیۀ برق از طریق موبایل را, یو اس ای آی دی, یا ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل میکند.
XS
SM
MD
LG