لینک های دسترسی

آمادگی ها برای کنفرانس دوم بن


آمادگی ها برای کنفرانس دوم بن

وزارت امورخارجه افغانستان که به تازه گی از کنفرانس همکاری های منطقوی برای افغانستان و نشست سران افغانستان، پاکستان و ترکیه در شهر استانبول ترکیه فارغ شده است، برای کنفرانس دوم بن آمادگی می گیرد.

وزارت خارجۀ افغانستان از تدویر دوازدهمین اجلاس گروه بین المللی تماس برای افغانستان، در شهر آستانه پایتخت قزاقستان خبر می دهد که در آن اجندای کنفرانس دوم بن از سوی شرکت کنندگان کنفرانس مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری درکابل در مورد اجلاس آستانه و کنفرانس دوم بن که قرار است به تاریخ پنجم ماه دسمبر سال روان در شهر بن آلمان برگزار شود، به رسانه ها معلومات داد.

موسی زی گفت که نشست آستانه به تاریخ 24 ماه عقرب در مورد مشوره روی آمادگی های لازم برای کنفرانس بن برگزار می شود. وی گفت که قزاقستان میزبان این نشست بوده و ریاست مشترک آن را کشور های آلمان و افغانستان به عهده خواهند داشت.

به باور آقای موسی زی، نشست گروه بین المللی تماس، آخرین جلسه قبل از برگزاری کنفرانس دوم بن خواهد بود که در آن مسایل متعدد چون روند انتقال مسؤولیت های امنیتی، مصالحه با مخالفین حکومت افغانستان، همکاری های منطقوی، روابط افغانستان با جامعۀ بین المللی بعد از سال ۲۰۱۴ وهمچنان دستاوردهای ده سالۀ نظام سیاسی افغانستان مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت.

اما تحلیل گران مسایل سیاسی و اقتصادی افغانستان به نشست ها وجلسات بیرون مرزی در مورد افغانستان بی باور بوده و دل گرمی چندانی به نتایج آن ندارند.

وحیدالله غازی خیل، تحلیلگر مسایل سیاسی واقتصادی و سخنگوی وزارت تجارت وصنایع افغانستان این کنفرانس های بین المللی و به گونۀ خاص کنفرانس بن را وسیلۀ فشار بر حکومت افغانستان دانسته و با نا باوری می گوید "باور ندارم که خواست های حکومت افغانستان مورد قبول واقع شود."

یازدهمین نشست گروه بین المللی تماس به تاریخ 26 – 27 ماه جون سال جاری درشهر کابل دایر شده بود.

در آن نشست نمایندگان بیش از ۵۰ کشور شرکت کننده، روی موضوعات انتقال مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، مصالحه و مذاکره با طالبان وهمچنان همکاری های منطقوی و پیمان ستراتیژیک با افغانستان بحث کرده و بر اهمیت و نقش اساسی تعیین کننده کشورهای همسایه افغانستان در موفقیت و کامیابی روند صلح و تامین ثبات تاکید کرده بودند.

XS
SM
MD
LG