لینک های دسترسی

تقاضای افغانستان از پاکستان برای اشتراک در کنفرانس بن


تقاضای افغانستان از پاکستان برای اشتراک در کنفرانس بن

قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به زودی در صحبت تلفنی با همتای پاکستانی خود از وی بخواهد تا پاکستان در کنفرانس دوم بن اشتراک کند.

قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به زودی در صحبت تلفنی با همتای پاکستانی خود از وی بخواهد تا پاکستان در کنفرانس دوم بن اشتراک کند.

این مطلب را احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از آن ابراز کرد که پاکستان در واکنش به حمله هوایی ناتو که منجر به کشته شدن بیست و هفت سرباز و افسر قوای سرحدی پاکستان گردید، از اشتراک در کنفرانس بن صرف نظر کرده است.

آقای سیامک همچنان گفت که اشتراک پاکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان در کنفرانس دوم بن که در هفته آینده برگزار می شود، بسیار با اهمیت است.

سخنگوی قوای بین المللی حافظ صلح در افغانستان نیز در این مورد در کابل ابراز نظر کرد.

او گفت "تحقیقات روی اینکه چگونه اوضاع درجریان عملیات در نزدیک ساحه مرزی درنیمه شب تغییرکردبخش ابتدایی تحقیقات است وهمه فاکتورهای آن روی میز قرار دارد ومطالعه خواهد شد که جانب پاکستانی نیز دراین تحقیقات دخیل خواهد بود."

حکومت افغانستان می گوید که حمله هوایی ناتو بر پسته های امنیتی پاکستان در امتداد سرحدات افغانستان نباید، تاثیری بر مناسبات دو کشور به جا بگذارد.

XS
SM
MD
LG