لینک های دسترسی

۵۰۰ عسکر بریتانوی تا سال ۲۰۱۲ افغانستان را ترک می کنند


۵۰۰ عسکر بریتانوی تا سال ۲۰۱۲ افغانستان را ترک می کنند

روزنامه های برتانوی مشعر اند که دیوید کمیرون صدر اعظم برتانیه در جریان هفتۀ جاری، خروج حد اقل ۵۰۰ عسکر را تا ختم سال ۲۰۱۲ از افغانستان اعلام خواهد داشت.

متعاقب اعلان براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج ۱۰ هزار عکسر امریکائی از افغانستان تا ختم سال جاری میلادی، توقع میرفت که این اقدام حکومت برتانیه به روز چهارشنبه اعلام شود. خروج عساکر خارجی از افغانستان منحیث بخشی از روند انتقال مسؤولیت های امنیتی به نیروهای افغان، صورت می گیرد.

قرار است عساکر بیشتر در سال ۲۰۱۲ افغانستان را ترک گویند، که این اقدام تعداد عساکر امریکائی را در افغانستان به ۶۸ هزار کاهش میدهد.

طبق یک خبر دیگر قوماندان عمومی قوای مسلح آلمان گفت، آن کشورتا ختم سال روان ۵۰۰ عسکر خویش را از افغانستان خارج خواهد ساخت.

در حال حاضر پنج هزار عسکر آلمانی در شمال افغانستان مستقر هستند.

XS
SM
MD
LG