لینک های دسترسی

وزارت معارف فقط %۳۰ بودجۀ انکشافی اش را مصرف کرده است


وزارت معارف افغانستان که از لحاظ کمیت بودجه، پس از وزارت های دفاع و داخله قرار دارد، در سال گذشتۀ مالی فقط حدود %۳۰ بودجۀ انکشافی اش را توانسته است مصرف کند. دلیل این نارسایی چه بوده؟ در این مورد کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف در مصاحبه با تلویزیون آشنا چنین گفت:

XS
SM
MD
LG