لینک های دسترسی

Breaking News

صدور ویزه در میدان هوایی کابل و تأثیر آن بر اقتصاد


مراسم افتتاح شعبۀ امور قونسلی در میدان هوایی کابل

بر اساس یک برنامۀ جدید، کارمندان معین خارجی قادر خواهند بود تا با مواصلت به میدان بین المللی کابل، که در این اواخر به نام میدان بین المللی حامد کرزی مسما شده، ویزۀ ورودی را به دست آرند.

وزارت خارجۀ افغانستان به روز چهارشنبه گفت که منظور از این اقدام، فراهم ساختن زمینۀ رشد تجارت و سرمایه گذاری می باشد.

به همین منظور، دفتر نمایندگی امور قونسلی وزارت خارجۀ افغانستان به روز چهارشنبه در حضور عتیق الله عاطفمل معین اداری وزارت خارجۀ افغانستان، شماری از وکلای شورای ملی، مقامات حکومتی و عده ای از مهمانان خارجی، در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گشایش یافت.

در اعلامیۀ که به روز چهارشنبه از سوی وزارت خارجۀ افغانستان به نشر رسید، گفته شده که با آغاز این برنامه، نخست جلو بیوروکراسی در بخش اخذ ویزه، گرفته خواهد شد.

محمد ابراهیم شمس معاون ادارۀ حمایۀ سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا در صحبت با تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت که آغاز برنامۀ صدور ویزه در میدان هوایی کابل، در حقیقت گامی از سوی حکومت وحدت ملی برای سهولت بخشیدن فعالیت متشبثین خارجی در افغانستان می باشد.

آقای شمس گفت که حکومت وحدت ملی از همان آوان کارش در صدد این بوده تا برای رشد سرمایه گذاری و برای اشخاص حکمی و حقوقی ای که بخواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند و یا برای تشخیص اوضاع تجارت به این کشور بیایند، چگونه سهولتی را مهیا سازد.

کی ها در میدان هوایی ویزه گرفته میتوانند؟

مسئولان وزارت خارجه میگویند که این برنامۀ صدور ویزه در میدان هوایی، مشخصاً در مورد سرمایه گذارانی در نظر گرفته شده که در کشور های مربوطۀ شان، کدام نمایندگی دیپلوماتیک افغانستان وجود نداشته باشد.

اشخاص دیگری که میتواند از این برنامه مستفید شده و پس از مواصلت به میدان هوایی کابل ویزۀ ورودی افغانستان را اخذ کنند، مشتمل اند بر کارمندان ملل متحد، اعضای سایر سازمان های بین المللی، خبرنگاران، ورزشکاران، عملۀ پرواز ها، و مسافرانی اند که به شکل ترانزیت از افغانستان به کشور دیگری سفر میکنند.

همچنان بر اساس رژیم جدید ویزه، سرمایه گذاران خارجی نیز قادر خواهند بود تا ویزۀ سه ساله را به دست آورند، در حالی که مدت ویزه های قبلی از شش ماه تجاوز نمیکرد.

پس از خروج کامل نیرو های محاربوی ایتلاف بین المللی در پایان سال ٢٠١۴ از افغانستان، رشد اقتصادی به مثابۀ مهم ترین سلاح برای جلوگیری از افتادن دوبارۀ افغانستان در ورطۀ جنگ های داخلی، محسوب میشود.

XS
SM
MD
LG