لینک های دسترسی

ایجاد اولین مرکز خدمات ویژه زراعتی برای زنان

  • شیرمحمد جهش

منیژه قاضی زاده مسوول مركز خدمات زراعتی برای زنان در بلخ

نخستین مرکز خدمات زراعتی ویژه زنان در بلخ گشایش یافت. این مركزخدمات زراعتی كه به روز دوشنبه رسماً به فعالیت آغاز كرد از سوی اداره انكشافی ایالات متحده امریكا حمایت مالی می گردد.

مسوولان مركز زراعتی زنان بلخ می گویند از طریق این مركز تخم های اصلاح شده بذری، كودكیمیاوی، ادویه ضد امراض نباتی برای زنان زراعت پیشه كمك خواهد شد.

به گفته‌ی مسوولان در کنار کمک ها، برنامه های آموزشی برای توسعه زراعت، نیز برای خانم ها راه اندازی می گردد.

خانم منیژه قاضی زاده مسوول مركز خدمات زراعتی برای زنان در بلخ گفت: در این مركز در ارتباط به كشت انواع نباتات و زمینه های فروش محصولات زراعتی نیز با کشاورزان كمك خواهد شد.

با این حال خانم های زراعت پیشه از گشایش مرکز خدمات زراعتی زنان استقبال می کنند، اما عدم توجه دولت به کارشان را یك چالش جدی عنوان می نمایند.

خانم های زارعت پیشه از مسوولان این مركز می‌خواهند تا خدمات شان را برای زنان از این بیشتر گسترش دهند.

به گفته مسوولان آمریت حفاظه نباتات ریاست زراعت و مالداری بلخ در گذشته نیز برای خانم ها در بخش مرغداری و فارم های زنبورداری از سوی این اداره كمك های صورت گرفته اما ایجاد این مركز می تواند زمینه فعالیت های زراعتی زنان را بیشتر گسترش دهد.

XS
SM
MD
LG