لینک های دسترسی

فکوری بهشتی: بامیان مرکزیت هزاره ها است، اما وزیر ندارد!


سید جمال الدین فکوری بهشتی وکیل مردم بامیان در ولسی جرگه میگوید جای احزاب سیاسی در افغانستان را، اقوام گرفته است. بهشتی میافزاید که رهبران حکومت وحدت ملی، افراد پیشنهاد شدۀ بامیان را رد کرده اند. مصاحبۀ کامل را در اینجا مشاهده کنید:

XS
SM
MD
LG