لینک های دسترسی

تحقیقات ناتو درمورد هلاکت غیر نظامیان درافغانستان


تحقیقات ناتو درمورد هلاکت غیر نظامیان درافغانستان

قوای ناتو در افغانستان می گویند آنها تحقیقاتی را دراین خصوص آغاز کرده اند که غیرنظامیان افغان در عملیات حربی کشته شدند یا نه.

قوای ایساف تحت رهبری ناتو می گوید آنها بعد از تبادله آتش اسلحه با شورشیانی که بر عساکر ناتو از مکانی در ولایت هلمند شلیک کردند، اجساد غیرنظامیان را کشف نمودند.

این حادثه زمانی رخ داده است که ارقام منتشره ملل متحد افزایش 20 درصدی تلفات افراد ملکی طی ده ماه اول سال میلادی را نشان می دهد. آمار ملل متحد که هر فصل سال نشر می شود نشان می دهد 76 درصد تلفات افراد ملکی درافغانستان توسط طالبان و "عناصر ضد حکومتی" می باشد.

گزارش حاکی است تلفات و جراحات توسط قوای حکومتی که عساکر ناتو وایالات متحده وهمچنین اردو وپولیس افغان نیز شامل آن است مسوول 12 درصد تلفات افراد ملکی می باشد. بر طبق گزارش این تلفات درمقایسه با دورۀ مشابه درسال گذشته 18 درصد کاهش داشته است.

درهمین حال، امسال تاکنون برای عساکر ایالات متحده با کشته شدن 486 عسکر امریکایی در مقایسه با سال قبل که 317 کشته و درسال 2008 میلادی 155 کشته داشته، مرگبار ترین سال بوده است. در سال جاری میلادی تاکنون تقریبا 700 عسکر ناتو کشته شده است که برای عساکر ناتو درافغانستان نیز مرگبارترین سال بوده است.

XS
SM
MD
LG