لینک های دسترسی

Breaking News

پروسه نفوس شماری در افغانستان از بامیان آغاز شد


در پروسه نفوس شماری ولایت بامیان، حدود 470 تن از پسران و دختران فارغ صنوف 12 مصروف کار می شوند.

پروسه نفوس شماری دربامیان طی محفلی با حضور مقامات حکومت محلی، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد درافغانستان، نماینده سفارت جاپان، نماینده احصایه مرکزی افغانستان رسما آغازگردید.

به گفتۀ مقامات محلی در این ولایت به دلیل امنیت نسبی که بامیان دارا میباشد، به عنوان اولین ولایت درسطح افغانستان است که پروسه نفوس شماری در آن به شکل نمونه ای اجرا و تطبیق می گردد.

حبیبه سرابی، والی بامیان، ازاین پروسه بعنوان یک پروسه مفید و ارزشمند درسطح ملی عنوان نموده گفت "نبود یک آمار دقیق از نفوس کل کشور به ویژه ولایت بامیان، یک چالش عمده بوده که دولت در قسمت تطبیق و اجرای پروژه های انکشافی همواره مورد انتقاد مردم قرارگرفته اند."

پروسه نفوس شماری در افغانستان از بامیان آغاز شد
پروسه نفوس شماری در افغانستان از بامیان آغاز شد

والی بامیان افزود "نبود احصائیه دقیق باعث آن گردیده است که در بسا موارد پروژه های انکشافی مطابق با نیازمندی های مردم ساخته نشود و کشورهای تمویل کننده کمک ها طبق میل خویش پروژه های انکشافی را اجرا نمایند.

ایری اوکمن، رئیس صندوق جمعیت ملل متحد درافغانستان، درآغاز برنامۀ نفوس شماری ولایت بامیان گفت "مبارزه علیه فقر نیازمند جمع آوری معلومات هست، تا سازمان ملل بتواند که کدام پروژه های انکشافی را در کدام ساحات تطبیق نماید."

درپروسه نفوس شماری ولایت بامیان، حدود 470 تن از پسران و دختران فارغ صنوف 12 مصروف کار می شوند که بودجه این پروژه 2 میلیون دالر بوده و ازطرف کشور جاپان تمویل می گردد.

به گفتۀ مقامات احصائیه مرکزی افغانستان، پروسه نفوس شماری برای اولین بار در افغانستان درسال 1979 به کمک اتحادیه جماهر شوروی وقت در این کشور آغاز گردیده بود که ازحمایت مردم برخوردار نبوده و ناموفق و ناتکمیل ماند.

XS
SM
MD
LG