لینک های دسترسی

Breaking News

برگزاری کنفرانس های متعدد در مورد افغانستان در سال 2012


جاوید لودین، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان(وسط)

جاوید لودین، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سفیر آلمان مقیم کابل ابراز داشت که کنفرانس دوم بن، یکی از بزرگترین کنفرانس ها بود که در آن نمایندگان بیش از ۸۵ کشور دنیا اشتراک نموده بودند.

به گفته آقای لودین، دنیا به یک صدا و متفقانه پیام داد که افغانستان هنوز هم برای جهان دارای اهمیت است و بعد از سال ۲۰۱۴ هم جامعه بین المللی افغانستان را تنها نخواهد گذاشت.

آقای لودین تعهد سیاسی جهانیان را در قبال افغانستان، یکی از دستاوردهای خوب کنفرانس دوم بُن خوانده گفت "چیزی را که می بینید اینست که یک تعهد قوی سیاسی بین افغانستان وجامعه جهانی درین سند گنجانیده شده است. وهدف هم همین بود که افغانستان به سفری که ده سال قبل شروع کرده بود هنوز هم با پایمردی ادامه میدهد و دنیا درین سفر با افغانستان است."

آقای رودیگرکیونیک، سفیر کشور آلمان هم درمورد سند پنج و نیم صفحه ای کنفرانس دوم بُن و اهمیت آن صحبت نموده گفت که ما از بُن با اطمینان خاطر به کابل برگشتیم زیرا در بُن، توقعات ما براورده شده است و اهدافی را که برای این کنفرانس تعیین شده بود این بود که ما یک چهارچوب روابط میان افغانستان و جامعه بین المللی را برای سالهای بعد از سال ۲۰۱۴ ایجاد نماییم که در کنفرانس حاصل شد.

سفیر آلمان در یک جمله کوتاه درمورد اهمیت سند کنفرانس دوم بُن گفت "سند بسیار مهم است ومن تنها گفته میتوانم که ما به تمام اهداف رسیدیم."

معین وزارت خارجه افغانستان درین نشست خبری مشترک به رسانه ها گفت در سال آینده یعنی ۲۰۱۲ میلادی یک سلسله کنفرانس ها در مورد افغانستان در نقاط مختلف دنیا دایر خواهد گردید که در عرصه های مشخص بحث ها صورت گرفته و تعهداتی مشخص هم گرفته خواهد شد.

آقای لودین از کنفرانس ناتو در شیکاگو یاد کرد که در آن مسایل امنیتی و مشکلات ناشی از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و مشکلات نهاد های امنیتی چون تعلیم و تربیه پولیس ملی، اردوی ملی و مسایل مربوط به تجهیز و تسلیح قوتهای امنیتی بعد ازسال ۲۰۱۴ مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.

به همین ترتیب کنفرانس ماه جولای ۲۰۱۲ در شهر توکیو به میزبانی کشور جاپان که یک کنفرانس بزرگ اقتصادی است و در آن پیرامون برنامه های اقتصادی افغانستان صحبت گردیده تعهدات مشخص مالی صورت خواهد گرفت.

کنفرانس کابل در ماه جون سال ۲۰۱۲ که یک کنفرانس منطقه ای و به تعقیب و ادامه کنفرانس استانبول ، دایر میگردد نیز دارای اهمیت خاص است که مسایل مهم منطقه ای و همگرایی منطقه ای مورد بحث قرار میگیرد.

در سلسله تدویر کنفرانس ها در مورد افغانستان کنفرانس اقتصادی منعقده ای شهر دوشنبه کشور تاجکستان که در ماه مارچ برگزار میشود، هم دارای اهمیت میباشد.

با توجه به تجارب گذشته که افغانستان بخصوص دستگاه دیپلوماسی آن که همیشه بدون آمادگی های لازم در همچو کنفرانس ها شرکت کرده نتایج مطلوب را بدست نیاورده است حلقات روشنفکر افغانستان چندان دلچسپی به اینگونه نشست ها از خود نشان نمی دهند.

هارون میر، تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان، میگوید برگزاری همچو نشست ها وهمایش ها برای افغانستان مهم است مشروط براین که وزارت خارجه کشور با یک آمادگی و بررسی های کامل به مصاف آن بروند.

XS
SM
MD
LG