لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: "وجوه مالی فراهم شدۀ ترانسپورتی از طرف امریکا به طالبان می رسد"


واشنگتن پست: "وجوه مالی فراهم شدۀ ترانسپورتی از طرف امریکا به طالبان می رسد"

واشنگتن پست می نویسد پول مالیه دهندگان امریکایی به جیب طالبان می رسد، و سفیرامریکا درکابل گفته است امریکا در صدد نیست تا درافغانستان پایگاه های دایمی داشته باشد.

روزنامۀ واشنگتن پست درشمارۀ ٢۴جولای خویش تحت عنوان "وجوه مالی فراهم شدۀ ترانسپورتی ازطرف امریکا به طالبان می رسد" مطلبی را به نشر سپرده است.

به نوشته روزنامه به اساس تحقیقاتی که طی یک سال گذشته انجام یافته و اخیراً تکمیل گردیده است گفته می شود که مبلغ ٢.١٦ میلیارد دالر پولی که برای قرارداد های حمل و نقل غرض بهبود وضع کار و بار درافغانستان اختصاص یافته بود، به جیب طالبان سرازیر گردیده است.

روزنامه می نویسد، با آنکه نتایج تحقیقات تا حال به نرسیده است اما خلاصۀ متن آن را که واشنگتن پست بدست آورده است حاکی از آن است که این پول ها به جیب طالبان ریخته شده است.

واشنگتن پست می نویسد درگذشته نیز تحقیقات مستقلی درزمینه ازطرف کانگرس، مأمورین حکومتی و اردوی ایالات متحده صورت گرفته و از آنها نیز چنین نتایجی حاصل شده است. درتحقیقات گفته شده است آنچه را که امریکا و افغانستان درمورد حل این معضل انجام داده اند ناکافی بوده است.

به نوشته این روزنامه هشت شرکت انتقالاتی که با امریکا قرارداد دارند، هنوز نیز درزمره معامله گران قراردارند و حتی قرارداد های شان تا شش ماه دیگر نیز تمدید گردیده است.

واشنگتن پست با اتکأ به گزارش دست داشته می نویسد که شرکت های قراردادی انتقالاتی درکارهای غیرقانونی، ارسال پول و رشوت ملوث بوده اند ودرین معاملات مأمورین حکومتی، پولیس، متنفذین و دلالان همه دخیل اند. بعضی از این شرکت ها درجعل اسناد نیز دخیل اند.

روزنامه می نویسد که در اردوی ایالات متحده حلقاتی وجود دارد که دربرابر عبور محفوظ قطارهای اکمالاتی به شورشیان پول می دهند. گفته می شود قرارداد های انتقالاتی دست به دست شده و حتی گفته شده است که تعدادی از قراردادیان دست دومی به حساب بانکی مأمورین پولیس پول انتقال می دهند تا از آن برای عبورمحفوظ لاری ها استفاده صورت گیرد، و قوماندانان محلی از این پول هم از نظر تجهیز و تسلیح و هم با پرداخت پول نقد به شورشیان نفع می رسانند.

واشنگتن پست ازقول یکی از مأمورین ارشد وزارت دفاع ایالات متحده می نویسد که یک سلسله اقداماتی روی دست گرفته شده است تا ازآن طریق پول قراردادی ها و شرکت های دخیل در قرارداد ها تحت کنترول قرار گیرد.

XS
SM
MD
LG