لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس چهارجانبه همکاری منطقوی برای مبارزه با موادمخدر در افغانستان


کنفرانس چهارجانبه همکاری منطقوی برای مبارزه با موادمخدر در افغانستان

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز یک شنبه در تماس با رسانه ها ابراز داشت که این وزارت میزبان کنفرانس دو روزۀ منطقوی در مورد مشکل مواد مخدر می باشد .

طبق اظهارات ضرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر و عبدالقیوم سامر سخنگوی این وزارت قرار است روز دوشنبه ۱۴ سنبله سال روان کنفرانس چهارجانبه منطقوی به سطح وزرای مبارزه با مواد مخدر در شهر کابل برگزار گردد که در آن وزرای مبارزه با مواد مخدر کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه به هدف بحث در مورد مشکل مواد مخدر و راه های حل آن، شرکت می نمایند.

بر اساس معلومات سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، وزرای سه کشورمنطقه به منظور اشتراک در کنفرانس که در نوع خود دومین کنفرانس می باشد، به کابل مواصلت کرده اند.

آقای سامر در مورد هدف تدویر این کنفرانس به رسانه ها توضیحات داده گفت "هدف نهایی ما از برگزاری همچو نشست ها جلب حمایت کشورهای منطقه و تعهد شان در امر مبارزه با مواد مخدر در مرزها و جلوگیری از تورید مواد کیمیاوی از کشورهای منطقه به افغانستان می باشد که در تولید هیرویین و دیگر انواع مواد مخدر از آن استفاده می شود."

سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر مدعی است که طالبان و دیگر گروه های شورشی سالانه از طریق تجارت غیرقانونی مواد مخدر در آمد هنگفتی دارند که آن را صرف فعالیت های خویش می کنند.

آقای سامر در مورد درآمد طالبان از مدرک تجارت مواد مخدر گفت "حدود ۱۲۰ تا ۲۵۰ میلیون دالر امریکایی درآمد سالانۀ طالبان افغانی و در حدود یک میلیارد دالر امریکایی هم عاید سالانۀ طالبان پاکستانی از درک تجارت مواد مخدر تثبیت شده است، عاید مجموعی مافیای بین المللی از مدرک مواد مخدر به ۶۸ میلیارد دالر امریکایی بالغ می گردد که مقدار اندک آن به دهقانان افغان می رسد."

به باور آگاهان امور تدویر همچو کنفرانس ها به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر بسیار ضروری است.

داکتر فرید بزگر متخصص درمان معتادین و استاد عارف نورستانی در مورد اهمیت تدویر این گونه کنفرانس ها گفتند که بر اساس ارقام ارایه شده ازسوی ملل متحد بیشتر از چهارمیلیون تن در روسیه، دونیم میلیون تن درپاکستان، پنج و نیم میلیون نفر در کشورهای آسیای میانه و حدود یک میلیون تن دیگر در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند.

به عقیدۀ این آگاهان بحث روی مشکلات یازده میلیون انسان، مسئله ای نیست که به سادگی از آن گذشته و یا هم آن را از نظر انداخت.

XS
SM
MD
LG