لینک های دسترسی

Breaking News

۴ مغز – نخستین کتابخانۀ سیار در کوچه های کابل


به تازگی در شهر کابل، یک کتابخانۀ سیار به فعالیت آغاز کرده است. این کتابخانه، ناحیه به ناحیه و کوچه به کوچۀ شهر کابل سیر می کند تا فرهنگ فراموش شدۀ کتابخوانی را در میان کودکان و نوجوانان افغان ترویج کند.

این کتابخانۀ سیار، در حقیقت یک بس حامل کتابها است، و موسوم به ۴ مغز میباشد. وقتی آفتاب طلوع می کند، ماموریت متفاوت این بس هم آغاز می شود ـ کتـابخانه سیار که کوچه به کوچه شهر کابل، تحفۀ آموزش و مهربانی می برد.

این نخستین کتابخانه سیار با بیش از ۵۰۰ جلد کتاب با مضامینی مربوط بـه کودکان و نوجوانان در أفغانستان است.

کابل با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر، تنها ۱۲ کتابخانۀ عامه دارد. کتابخانه هایی که عمدتاً فاقد کتاب هایی با مضامین کودکانه اند.

گزارش تصویری راجع به این کتابخانه، و صحبت های طراح آن، فرشته کریم، را در اینجا تماشا کنید:

XS
SM
MD
LG