لینک های دسترسی

Breaking News

پروژۀ بازسازی بند برق درونته فسخ شد


ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID در جلال آباد پروژۀ بازسازی بند برق درونته را به دلیل ناتوانی اجراییوی و نظارتی ولایت ننگرهار فسخ کرد.

ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی مي گويد که در سال گذشتۀ ميلادى پروژۀ بازسازى بند برق یاد شده را آغاز کرد، اما به دلیل عدم علاقمندى، بی توجهی و نبود سهمگيرى دولت از ادامۀ کار در این زمینه دست برداشته است.

مایک دمسی مسئول برنامه های این اداره در ننگرهار روز یکشنبه گفت " اداره USAID مصمم شده بود تا با ده درصد سهمگيرى دولت، بند برق درونته را بازسازى کند اما با وجود تعهدات مکرر و با گذشت شش ماه از این تعهدات، تا هنوز هيچگونه علاقمندى و یا سهمگیریی از جانب دولت به مشاهده نرسیده است ."

آقای دمسى علاوه کرد که گل آغا شيرزوى، والى ننگرهار سال گذشته در یک گرد همآیی به پرداخت پنج صد هزار دالر امريکایی برای کمک به این پروژه از سوى بنياد شيرزى وعده سپرد، اما تا کنون این مبلغ در دسترس پروژۀ یاد شده قرار نگرفته است.

مایک دمسی ادامه داد که پس از اين، همه پروژه هايشان از سوى دولت راه اندازى خواهد شد واین اداره به گونۀ مستقيم هيچ پروژه یی را راه اندازى نخواهد کرد. او افزود که بودجۀ USAID پس از این در بودجۀ انکشافى دولت افغانستان شامل خواهد شد و ادارۀ مذکور تلاش هایش را برای ظرفیت سازی در وزارتخانه های افغانستان شدت می بخشد.

درهمين مقام ها در ولایت ننگرهار با رد این اظهارات می گویند که ادارۀ ولایتی هم اکنون نیز بر تعهدات خود ایستادگی دارد، اما ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی هیچ کاری را با آنان شریک نساخته است.

احمدضيا عبدالزى، سخنگوى والى ننگرهار می گويد مبلغی را که قرار بود والى آن ولايت برای پروژۀ ترميم و بازسازى دستگاه توليد برق درونته بپردازد، آماده است و براى پرداخت سه ميليون ديگر آن با وزارتخانه هاى ماليه وانرژى وآب گفتگو ها صورت گرفته است. او نیز مشارکت ده در صدی دولت را در این پروژه تایید کرد.

دستگاه توليد انرژى برق دورنته چندين بار از سوى روسيه وايتاليا بازسازى شده است، با آنهم ظرفيت توليدی آن براى شهر جلال آباد کافی نبوده و نياز به ترميم ماشينهاى آن محسوس مى باشد.
XS
SM
MD
LG